Algemene voorwaarden

1. De verkoper

www.mino-studio.be is eigendom van:

MINO
Liesbet Van Cauteren
Greenockstraat 15
9000 Gent
M. 0485/28 48 68
E. liesbet@mino-studio.be

BTW nummer: BE 0885.646.226


2. Toepassing
Mino biedt:
- ontwerpen in opdracht
- workshops
- gepersonaliseerde stempels & drukwerk

Door het doorsturen van de online bestelling ga je akkoord met deze algemene voorwaarden.

3. Prijzen webshop
3.1 De prijzen vermeld op de website zijn in euro, zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten.

3.2 De verzendkosten: 

Alle pakjes, hoe groot of klein ook, worden verstuurd via MyParcel (bpost). 

Verzendingen binnen België
Levering thuis of op het werk (tot 2 kg) = €4,95
Zelf afhalen in een postpunt van bpost (tot 2 kg) = €3,95

Bij een bestelling vanaf €75 zijn de verzendkosten in België gratis. 

Verzendingen binnen Europa
Voor een pakketje tot 2 kg wordt €8,5 aangerekend.

Verzendingen in de rest van de wereld

We verzenden niet standaard naar landen buiten Europa. Wil je toch graag iets bestellen? Neem dan contact op voor de verzendtarieven.


3.3 Mino kan niet gehouden worden aan evident onjuiste prijzen in de webshop, bijvoorbeeld als gevolg van duidelijke invoer-, druk- of zetfouten.

3.4 Ontwerpen in opdracht: 

Voor ontwerpen op maat wordt eerst een offerte opgemaakt. Hiervoor gelden volgende voorwaarden:

Deze prijsopgave geldt voor de opgegeven formaten en aantallen en is excl. btw. De prijsopgave kan wijzigingen ondergaan mits veranderingen in de werkzaamheden. De rechten op alle ontwerpen blijven eigendom van Mino, tenzij onderling overeen gekomen, en mogen niet gebruikt worden voor andere doeleinden. Indien de opdracht voortijdig wordt beëindigd voordat alle fasen zijn doorlopen, dan zal de opdracht­gever tenminste alle verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten dienen te vergoeden a rato van €70/u. (excl. btw). Facturen worden opgesplitst volgens de werkzaamheden. Betalingen dienen plaats te vinden binnen 30 dagen na factuurdatum.

Door goedkeuring van de offerte aanvaard je de algemene voorwaarden en wordt een voorschotfactuur opgemaakt. Nadien volgen tussentijdse facturen (afhankelijk van de werkzaamheden) en een slotfactuur. Hiervoor gelden volgende voorwaarden:

Klachten komen maar in aanmerking voor zover deze aangetekend geschieden binnen de acht dagen na de ontvangst van de factuur. Betalingen dienen plaats te vinden binnen 30 dagen na factuurdatum. Indien na het verstrijken van de betaaltermijn door de opdrachtnemer nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is de opdrachtgever in verzuim en is hij rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente. Alle door de opdrachtnemer gemaakte kosten, zoals proceskosten en buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten voor juridische bijstand, deurwaarders en incassobureaus, gemaakt in verband met te late betalingen, komen ten laste van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 10% van het factuurbedrag met een minimum van 150,- excl. BTW // Bij laattijdige of gedeeltelijke betaling kan de verdere uitvoering van de werken geschorst worden, zonder dat enige schadevergoeding verschuldigd kan zijn.

4. Bestelling

Nadat je je bestelling geplaatst hebt, krijg je een automatisch gegenereerde e-mail met de bevestiging van je bestelling (en eventuele online betaling). Mocht een artikel toch niet meer voorradig zijn, dan krijg je daar ten laatste de volgende werkdag bericht van. 

5. Betaling

Betaling kan gebeuren op de volgende manieren:

- Bancontact (Mollie)
- iDEAL (Mollie)
- Paypal

- Via overschrijving op het KBC-rekeningnummer BE12 7370 1970 5692 – BIC: KREDBEBB op naam van Liesbet Van Cauteren en met vermelding van het bestelnummer. Je bestelling wordt 5 dagen gereserveerd. Hebben we na 5 dagen nog geen betaling ontvangen, dan worden de gereserveerde artikelen terug te koop aangeboden, of je inschrijvingen voor een workshop geannuleerd. Je wordt hiervan per email op de hoogte gebracht.

- D.m.v. een tegoed- of cadeaubon met vermelding van de code in het daarvoor voorziene vakje.

6. Levering

Bij bestellingen van stempels wordt na ontvangst van betaling eerst een digitaal voorbeeld gemaakt. Als dit goedgekeurd wordt door de klant, gaat de stempel in productie. Dit duurt gemiddeld 5 werkdagen. 

Andere bestellingen worden verwerkt van zodra de betaling ontvangen is.

OPGELET: Hou er rekening mee dat, indien je voor een betaling via overschrijving kiest, het enkele dagen duurt vooraleer je betaling op onze rekening staat.

Alle pakjes worden vanuit Gent verzonden met MyParcel (bpost). Mino is niet verantwoordelijk voor laattijdige leveringen die het gevolg zijn van stakingen, onverwachte sluitingsdagen of drukke periodes (bvb. Kerstmis) bij Bpost.

7. Verzakingsrecht - retourneren

Je hebt het recht af te zien van de verkoopsovereenkomst en/of de geleverde artikels te retourneren zonder betaling van boete of opgave van motief en dit binnen 14 kalenderdagen na de levering van de producten. De verzendkosten voor het retourneren van deze artikels vallen dan jou ten laste. Het aankoopbedrag wordt teruggestort zodra we de geretourneerde artikelen, onbeschadigd en in de oorspronkelijke verpakking, terug in ons bezit hebben. 

Dit geldt niet voor downloads, artikels in solden/stockverkoop, speciale aanbiedingen, bestellingen van geboortedrukwerk.

8. Klachten

Klachten komen in aanmerking binnen de acht dagen na het ontvangen van de bestelling en dienen schriftelijk te gebeuren aan liesbet@mino-studio.be

9. Risico van verzending

Mino is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging tijdens verzending via Bpost. Alle producten worden met de grootste zorg verpakt zodat het risico op beschadiging zo miniem mogelijk is.

10. Kwaliteit

Mino hecht veel belang aan de fotografie van haar producten. Toch kunnen de kleuren op de foto’s lichtjes afwijken van de werkelijke producten, mede door de instellingen en kwaliteit van jouw beeldscherm. 

Mino is niet aansprakelijk voor eventuele gebreken aan artikelen aangeboden op de site, die niet afkomstig zijn van de eigen collectie (vb stempelinkt). In dergelijke gevallen richt je je best rechtstreeks tot de desbetreffende fabrikant. Gelieve ons dit ook mee te delen, zodat de artikelen kunnen gecontroleerd worden.

11. Fouten in gepersonaliseerde producten

Mino kan - bij een bestelling van een gepersonaliseerde stempel of geboortekaart – nooit aansprakelijk worden gesteld voor fouten in de tekst of het ontwerp, indien je een controle hebt uitgevoerd en je goedkeuring hebt gegeven om tot productie over te gaan. Alle extra kosten voor het corrigeren van de fouten en de herdruk worden dan opnieuw gefactureerd.

12. Privacy

Persoonlijke gegevens die je ingeeft bij het afronden van je online bestelling, worden uitsluitend gebruikt om je bestelling te leveren.

13. Auteursrecht

Het auteursrecht ten aanzien van voorlopige schetsen, illustraties en definitieve ontwerpen die ontwikkeld werden door Mino, komen toe aan Mino. Geen enkele voorlopige schets, illustratie of definitief ontwerp mag gekopieerd of gereproduceerd worden, tenzij schriftelijk anders overeen gekomen. Bij een bestelling van een ontwerp op maat, verbind je je ertoe het ontwerp uitsluitend te gebruiken voor de toepassingen die in de offerte werden opgenomen, volgens de aantallen die beschreven werden. Bij ruimer gebruik dan overeengekomen dient een nieuwe overeenkomst met betrekking tot de gebruiksrechten te worden gesloten. Mino is te allen tijde gerechtigd om details uit een ontwerp op maat te hergebruiken in andere toepassingen, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

16. Annuleren van inschrijving voor een workshop

Door in te schrijven voor een workshop georganiseerd door MINO, ga je akkoord met volgende voorwaarden:

Gelieve de betaling van je inschrijving zo snel mogelijk te voldoen. Enkel dan is je inschrijving geldig. Natuurlijk is het altijd mogelijk dat je door omstandigheden je inschrijving moet annuleren. Afhankelijk van het tijdstip van de annulering, wordt een percentage van het inschrijvingsgeld al dan niet terugbetaald: 

• annulering > 30 dagen vóór aanvang van de workshop: 100% van het inschrijvingsgeld wordt terugbetaald
• annulering 30-14 dagen vóór aanvang van de workshop: 50% van het inschrijvingsgeld wordt terugbetaald
• annulering 14-7 dagen vóór aanvang van de workshop: 25% van het inschrijvingsgeld wordt terugbetaald
• annulering < 7 dagen vóór aanvang van de workshop: het inschrijvingsgeld wordt niet terugbetaald

Geannuleerde inschrijvingen worden niet verplaatst naar een andere workshop op een latere datum. Iemand anders laten deelnemen in jouw plaats is uiteraard toegestaan.

MINO kan beslissen om de workshop te verplaatsen naar een latere datum wanneer er niet genoeg inschrijvingen zijn of omwille van overmacht (vb. ziekte). Indien je op de nieuwe datum niet kan deelnemen aan de workshop, dan wordt je inschrijvingsgeld 100% terugbetaald.

17. Naamsvermelding en linken bij gebruik en delen van foto’s

Delen van foto’s van op de website via social media is toegestaan, mits naamsvermelding (#minostudio, @mino_studio (IG) of @minostudiobe (FB)) of toevoegen van een duidelijke link naar www.mino-studio.be. Voor publicaties in magazines neem je best eerst contact op via liesbet@mino-studio.be voor het verkrijgen van hires beelden en de juiste credits. Link with love!

18. Belgisch recht

Op alle overeenkomsten en verbintenissen van Mino is het Belgisch recht van toepassing. In geval van betwisting aangaande de offertes, overeenkomsten, facturen en auteursrecht van Mino zijn alleen de Rechtbanken van het Arrondissement Gent en/of het Vredegerecht van het vierde kanton Gent bevoegd.